Book Categories | Book Corner Showroom Jhelum Online Books Pakistan

ECONOMICS

 
SAR UTHA KAY GEO
Sar Utha Kay Geo

Author: Qaiser Abbas

PKR:   650/-

 
KAMYABI MUBARAK
Kamyabi Mubarak

Author: Qaiser Abbas

PKR:   750/-

 
 
MAASHI DEHSHAT GARDI
Maashi Dehshat Gardi

Author: John Perkins

PKR:   650/-

 
IQTASADI GHARAT GAR
Iqtasadi Gharat Gar

Author: John Perkins

PKR:   250/-

 
INTERNET SE PESE KESE KAMAYN?
 
ISLAMI BANKARI KI BUNYADAIN
Islami Bankari ki Bunyadain

Author: Mufti Muhammad Taqi Usmani

PKR:   400/-

 
Hamara Maashi Nizam

Author: Mufti Muhammad Taqi Usmani

PKR:   280/-

 
THE NEW CONFESSIONS OF AN ECONOMIC HIT MAN
The New Confessions of an Economic Hit Man

 

Author: John Perkins

PKR:   995/-

 
 
-50%
TOTAL QUALITY MANAGEMENT
Total Quality Management

Author: Waqar Haider Hashmi

PKR:   180/- 90/-